Velice si vážíme toho, že dalším novým partnerem VKV se stala vsetínská společnost ŠTEC SVT, která se zaměřuje na vzduchotechniku, klimatizaci a stavební práce menšího rozsahu.

Od zahájení činnosti v oboru vzduchotechniky, klimatizace prostor a klempířských prací v roce 1991 až po nynější dobu napovídá o tom, jak je firma stabilní. Za ta léta působení se nedostala do červených čísel, řádně si plnila a nadále plní platební morálku jak vůči svým zaměstnancům, státu a ostatním dodavatelům a subdodavatelům. V oboru klimatizace a vzduchotechniky se řadí mezi největší firmy na Moravě.

Od zahájení činnosti neustále dochází k postupnému rozvoji firmy jak počtem zaměstnanců, tak i nárůstem výrobních a skladovacích prostor v nynějším vlastním rekostruovaném areálu firmy Štec SVT na adrese Jasenice 711 Vsetín.

Činnost firmy již několik let probíhá nejen v České republice, ale i ve státech střední Evropy. V rámci dalšího rozvoje se chce více zaměřit na rozšíření již nabízených služeb, zejména v oblastech projekčních a servisních prací. S neustálým zkvalitňováním veškerého výrobního sortimentu dochází k opakované modernizaci výrobních strojů a zařízení.