Termín akce:

30. března – 30. listopadu 2018

Popis akce:

VKV BEZ BARIÉR je jedna z kategorií projektu ON Semiconductor Vrchařská koruna Valašska. Rozdělena je do tří skupin:

  • handicapovaní cyklisté (bez rozdílu handicapu)
  • přívěsné vozíky (cyklisté s přívěsnými vozíky s dětmi)
  • elektrokola

Pravidla:

Cílem pro kategorii handicapovaných a kategorii přívěsných vozíků je v předepsaném časovém období zdolat alespoň 5 libovolných z 20 předepsaných vrcholů, na jednotlivých vrcholech pořizovat svoje fotky („selfie“) a ty následně spolu s uvedením jména, bydliště (stačí obec či město) a handicapu (pouze u handicapovaných) zaslat na info@vkv-bike.cz. Zasílat fotografie je možné i průběžně.

Účastníci kategorie elektrokol musí pro úspěšné zvládnutí ročníku zdolat kompletní dvacítku vrcholů. Fotodokumentaci ze všech vrcholů po jejich zdolání rovněž následně zašlou na adresu info@vkv-bike.cz, přičemž uvedou, že vrcholy zdolávali na elektrokole. V mailu je třeba uvést i jméno a bydliště (stačí obec či město) účastníka.

Zasláním vrcholových fotografií, jména a bydliště dávají účastníci organizátorům souhlas tyto fotografie a informace použít ke zveřejnění na webových stránkách, facebooku a v tisku! Souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním emailu na info@vkv-bike.cz.

Pokud nesouhlasíte se zveřejněním, je nutno to výslovně uvést v emailu. V takovém případě bude držitel veden ve výčtu držitelů jako „bezejmenný“.

Ceny:

Držitelem (vítězem) VKV BEZ BARIÉR je každý, komu se podaří zdolat alespoň 5 vrcholů (u elektrokol všech 20 vrcholů). Všichni držitelé se mohou těšit na pozvánku na slavnostní galavečer, který proběhne 2. února 2019 v Domě kultury Vsetín, kde každý obdrží certifikát, pamětní medaili a další drobné ceny. Pro 3 nejlepší (ti, kteří zašlou fotky nejdříve a budou mít současně největší počet zdolaných vrcholů) budou navíc připraveny poháry a další hodnotné ceny.

Vrcholy:

Souhrn najdete v sekci Vrcholy. Obsahuje nejen samotný přehled vrcholů, ale i základní informace o nich, fotografie a také tip na výjezd.