Ve výčtu držitelů ON Semiconductor VKV 2021 jsme u pozice číslo 163. Obsadil ji DAVID MUCHA z Leskovce, který se do VKV zapojil celkově počtvrté. Gratulujeme!