Jsme velmi rádi, že stejně jako v minulém roce se mezi nejvýznamnější partnery akce zařazuje ostravská firma TOPKOLO (www.topkolo.cz). Tato firma je největším prodejcem špičkových elektrokol v ČR. Díky této spolupráci se opět na galavečeru bude losovat výherce hodnotného elektrokola. Do slosování budou tentokrát zařazeni všichni ambasadoři. Podmínkou je zdolání minimálně 10 vrcholů v novém VKV dresu (zbývajících 10 může být i ve starém modelu). Díky tomu, že nové dresy budou k odběru připraveny až v průběhu května, tak zájemci o zapojení do této soutěže mohou dodat fotky až do konce letošního ročníku (týká se to především těch, kteří akci dokončí již v průběhu dubna a začátku května).