V ON Semiconductor VKV vítáme nováčky ze Slovenska. Na děleném 286. – 287. příčce se umístili MILENA a PETER MJARTANOVI z Trenčína. Gratulujeme!