Organizační tým VKV ve spolupráci s hematologicko-transfuzním oddělením Vsetínské nemocnice připravuje další pokračování akce s názvem Daruj krev s VKV.

V podstatě jde o skupinové darování krve, do kterého se může zapojit kterýkoliv z účastníků našeho projektu. Samotné darování proběhne ve středu 4. září 2024 v prostorách pavilonu Patologie a centrálních laboratoří Vsetínské nemocnice.

Ale pozor. Samozřejmě to má svá pravidla. Ti, kteří mají zájem se připojit, se musí co nejdřív registrovat na novém webu https://portal.nemocnice-vs.cz/Reservation/Home/Ambulance/39/Stations?organizationIdentifier=1&organizationName=Vset%C3%ADnsk%C3%A1%20nemocnice%20a.s.&returnUrl=%2FReservation%2FHome%2FHospital%2F1%2FAmbulance (je jedno, jaký čas si vyberete, ale registrace bude pro tento den spuštěna od 4. července) a zaslat následně informaci o úspěšné registraci e-mailem na naši adresu info@vkv-bike.cz.

V den odběru bude sraz registrovaných dárců v rámci akce Daruj krev s VKV v 7.30 hodin (bez ohledu na to, jaký čas jste si při registraci vybrali) před pavilonem Patologie a centrálních laboratoří Vsetínské nemocnice. Pokud máte, vezměte si s sebou i VKV cyklodres, popřípadě VKV triko z důvodu skupinového focení.

A teď ještě pár informací o samotném dárcovství.

Dobrovolným dárcem krve se může stát zájemce ve věku od 18 do 65 let s trvalým bydlištěm v České republice, s dobrým zdravotním stavem (podrobnosti na webu nemocnice), který se v posledních šesti měsících nepodrobil operaci, neměl žádné rizikové zákroky (tetování, propichování uší, piercing) mimo zdravotnické zařízení, v posledním měsíci neužíval antibiotika a neměl přisáté klíště.

Odběry krve od dobrovolných dárců krve probíhají ve Vsetínské nemocnici ve středu, v prostorách pavilonu Patologie a centrálních laboratoří. Na odběr je zapotřebí se předem přihlásit na tel. č. 571 818 605 (v našem případě e-mailem na info@vkv-bike.cz). V čekárně je k dispozici bezplatné wifi připojení, televizor a knihobudka.

Co potřebujete k odběru? Občanský průkaz a průkaz pojišťovny, dobrý stav žil v loketní jamce a chuť pomoci druhým. Dárcovstvím pomáháte zachraňovat lidské zdraví a životy. Krev má stále v medicíně nezastupitelnou roli, nelze ji vyrobit uměle. Je jí zapotřebí při léčbě popálenin, při úrazech a mnoha zákrocích.

Jak se připravit na odběr? Večer před odběrem již nejíst žádné tučné jídlo, důležitý je dostatečný příjem nepřeslazených nápojů. Nejméně 14 hodin před odběrem nekonzumovat alkohol, v den odběru přijít na transfuzní oddělení nalačno, po odebrání vzorků je pro dárce krve připraven v prostorách čekárny čaj, káva a pečivo.

Další informace, dotazníky, které se vyplňují, a poučení, najdete zde:
https://nemocnice-vs.cz/pracoviste/oddeleni/komplement/hematologicko-transfuzni-oddeleni/transfuzni-cast/darci-krve/