Místo bydliště: 
Věk:

Který vrchol se mi líbil nejvíce?

Nejvíce se mi líbila Lysá Hora, nejméně Jahodný

Který vrchol byl nejnáročnější?

Terénem Jahodný a fyzicky Lysá Hora

Na kolika vrcholech jsem letos díky VKV byl(a) poprvé v životě?

Na šesti

Jakým způsobem jsi zdolával vrcholy? (na jakém kole, s kým, s přiblížením nebo vše z domu)

Na horském kole, polovinu sama a polovinu s manželem, vzdálenější vrcholy s přiblížením a jiné z domu.

Kolik jsi během zdolávání najel(a) kilometrů?

Jakou veselou či krušnou historku jsem při zdolávání vrcholů zažil(a)?

Co bych na VKV změnil(a) či vylepšil(a)?

Jaký vrchol bych zařadil(a) do příštího ročníku?

Lysina