Místo bydliště: Vsetín
Věk:
26

Který vrchol se mi líbil nejvíce a který nejméně?

Nejvíce se líbil vrchol Pardus, nejméně Kamenárka.

Který vrchol byl nejnáročnější?

Všechny vrcholy byly náročné.:-) On je totiž každý náročný v něčem jiném. Jeden může být náročný vzhledem k umístění další vzhledem k profilu a terénu.

Na kolika vrcholech jsem letos díky VKV byl(a) poprvé v životě?

Poprvé v životě jsem byl na 10 vrcholech.

Jakým způsobem jsi zdolával vrcholy? (na jakém kole, s kým, s přiblížením nebo vše z domu)

Všechny vrcholy jsme zdolávali na našich horských kolech. Vždy jsme vyjížděli z domu bez přiblížení.

Kolik jsi během zdolávání najel(a) kilometrů?

Najeli jsem 415 km

Jakou veselou či krušnou historku jsem při zdolávání vrcholů zažil(a)?

Nejveselejší a zároveň nejkrušnější byly defekty všech 3 co jsme jeli. Na předním i zadním kole.

Co bych na VKV změnil(a) či vylepšil(a)?

Vylepit aby prvních 20 doložilo GPS záznam.

Jaký vrchol bych zařadil(a) do příštího ročníku?
Zařadil bych vrchol Makyta, Smrk, Vršatec.