Kohútka patří k nejčastěji zařazovaným vrcholům do VKV. Ale velký dřevěný kříž, který se nachází půl kilometru dále po červené turistické trase směrem ke Krkostěně, do výčtu vrcholů hlavní kategorie zařazujeme poprvé. Vloni se objevil v juniorské kategorii.