Vrcholem ON Semiconductor VKV 2020 s pořadovým číslem 6 je HOSTÝN. Toto poutní místo patří k nejčastěji zařazovaným vrcholům. Letos jej v rámci VKV budeme zdolávat již počtvrté.