Vrcholem ON Semiconductor VKV 2019 s pořadovým číslem 12. je STEZKA VALAŠKA. Kontroverzní panoramatická vyhlídka byla otevřena u Pusteven v lednu letošního roku a logicky je tak do VKV zařazena premiérově.