Premiérově do ON Semiconductor VKV zařazujeme KAPLI SVATÉHO HUBERTA. Mnozí z vás ji míjeli v roce 2016 při zdolávání Mikolinova vrchu. Leží totiž přímo na trase mezi tímto vrcholem a Valašskou Senicí.