Jedenáctý vrchol, který se letos ve VKV objevuje, bývá označován jako „valašský Olymp“ a je jím SOLÁŇ. Od roku 2006 lze na tomto místě najít zvonici s informačním centrem a také tradiční dřevěné plastiky, které představují typické symboly pro Valašsko. Soláň se ve výčtu vrcholů objevuje již počtvrté