Už jen necelé tři týdny zbývají do konce ON Semiconductor VKV 2019. Již nyní je jisté, že poprvé v sedmileté historii našeho projektu se počet účastníků všech kategorií přehoupne v součtu přes magickou tisícovku. Za to patří poděkování všem účastníkům. Velice si vážíme toho, že VKV rok od roku láká více a více cyklistů. Pro nás, organizátory, to znamená závazek, abychom neusnuli na vavřínech a naopak se snažili dělat VKV přinejmenším stále tak atraktivní jako dosud. Spolu s rostoucím počtem účastníků ale samozřejmě rostou i náklady spojené s organizací. Bez podpory partnerů bychom se při jejich pokrývání rozhodně neobešli. Sluší se tedy na tomto místě poděkovat i všem těm, kteří se jakoukoliv měrou a jakýmkoliv způsobem rozhodli náš projekt podpořit. Ať už se jedná o samosprávné či soukromé subjekty nebo i samotné véčkaře, kteří neváhají podpořit náš projekt příspěvkem na transparentní účet. Díky moc vám všem!