Dalším nováčkem v ON Semiconductor VKV je JIŘÍ HOFER z Ratiboře. Ve výčtu držitelů letošního ročníku mu patří 449. pozice. Gratulujeme!