Jak jistě dobře víte, start 8. ročníku ON Semiconductor VKV byl původně plánován na sobotu 28. března. Vinou nouzového stavu zapříčiněného pandemií koronaviru jsme jej ale odložili na neurčito.

Vývoj pandemie má v České republice za poslední týdny oproti mnoha jiným zemím příznivý směr. Vláda proto ruku v ruce s tím minulý týden přistoupila k postupnému rozvolňování restrikcí. Otevřena jsou nově například venkovní sportoviště, a to za předpokladu, že na nich uživatelé sportují individuálně, max. ve dvojicích.

Na přelomu uplynulého a tohoto týdne se s napětím očekávalo, jak se na nemocnosti koronavirem odrazí nedávné velikonoční svátky, kdy lidé přece jen nebyli při dodržování nařízených opatření až tak důslední. Výsledky jsou nad očekávání pozitivní.

Všechno výše uvedené i s ohledem na to, že odborníci kvůli posílení imunity doporučují lidem pobyt v přírodě, jsme vyhodnotili a rozhodli se stanovit termín startu letošního ročníku na sobotu 25. dubna. Od tohoto dne tedy bude možné začít zdolávat vrcholy.

Jsme si přitom dobře vědomi, že pandemie nadále zdaleka není zažehnána. Apelujeme proto na všechny véčkaři, aby se při zdolávání vrcholů chovali maximálně zodpovědně. Tedy tak, jak to vyžadují epidemiologové.

Vybíráme základních 5 pravidel, kterými by se véčkaři měli řídit:

  • Nezdolávejte vrcholy ve skupinách, ale individuálně, maximálně ve dvojici s rodinným příslušníkem či jinou osobou, s níž jste i jinak v pravidelném kontaktu
  • Vozte s sebou roušku (šátek) a při setkání s dalšími osobami si jí zakryjte ústa a nos
  • Vyhýbejte se místům s větším výskytem dalších osob
  • Pokud je nezbytné se dostat do kontaktu s větším počtem osob (např. z důvodu focení na některém z vrcholů), omezte tento kontakt na nezbytné minimum
  • Při jízdě na kole dbejte zvýšené opatrnosti s vědomím, že případná újma na zdraví zbytečně zatíží složky integrovaného záchranného systému, zejména pak zdravotníky, kteří jsou v době pandemie extrémně vytíženi