Třetí účast v ON Semiconductor VKV má za sebou VÍTĚZSLAV KALOČ ze Vsetína. V aktuálním ročníku mu patří 572. místo. Gratulujeme!