Vůbec poprvé se ON Semiconductor VKV podařilo pokořit rodinnému tandemu VALERIE MÜLLEROVÁ a LEOPOLD POLANSKÝ z Prakšic. Leopoldova vnučka Valerie navíc zdolala všech padesát vrcholů kategorie VKV junior – s Austinem na vrchol!, což se jí povedlo jako sedmé žačce základní školy, resp. první žačce, protože šest předchozích jsou chlapci. No a společně Valerie a Leopold obsadili v hlavní kategorii 83. – 84. místo. Gratulujeme!