Ve výčtu držitelů ON Semiconductor VKV 2019 přichází řada na tříčlenný rodinný tandem! Dělenou 175. – 177. pozici zaujímá ALENA STŘÍTESKÁ z Loučky spolu se svými dětmi ADÉLKOU a JINDROU, kterým navíc schází už jen jediný vrchol k pokoření celé padesátky v rámci juniorské kategorie. Všichni tři se k držitelům hlavní kategorie zařadili již počtvrté v řadě. Gratulujeme!