Upozorňujeme, že v sobotu 14. října se na Vsetíně a v blízkém okolí koná Rentor – Partr rally. Některé frekventované silnice, ale i místní komunikace v lesních porostech, či dokonce cyklostezka budou neprůjezdné. Rally se uskuteční na třech úsecích, které se pojedou dvakrát.

RZ Vesník vede z Malé Bystřice po hlavní komunikaci přes Dušnou do Vsetína-Jasenky a odtud do místní části Vesník. V nedalekém okolí trasy se nachází vrchol onsemi VKV 2023 Ptáčnice a také juniorské vrcholy Kámen Slunovratů a Vysílač Na Vrchu.

RZ Semetín odstartuje u kruhového objezdu na křižovatce mezi Jablůnkou a Ratiboří. Trasa dále povede po komunikaci souběžné se čtyřproudovkou I/57 do Semetína. Před Semetínem překříží na mostu přes Bečvu cyklostezku, která bude z toho důvodu uzavřena. Tzn. že se nedostanete po cyklostezce ze Vsetína do Jablůnky a zpět! Trasa této RZ následně vede kolem trailů Bike arény Vsetín k chatě Nivka a kolem Drastihlavy, dále přes Štěpkovou do Hošťálkové. Kromě uživatelů cyklostezky a bike arény může RZ Semetín ovlivnit i véčkaře, kteří míří na vrchol Nivy, které se nachází mezi Semetínem a Lhotou u Vsetína.

RZ Hošťálková startuje v Hošťálkové v místní části Pod Kadlubkem. Trasa vede po hlavní silnici na Troják, poté po asfaltové hřebenovce Hostýnských vrchů na Marušku a Bludný, odkud se stočí doprava dolů zpět do Hošťálkové. V nejtěsnějším okolí této RZ nejsou vrcholy VKV, ale její trasu cyklisté obvykle hojně využívají při cestě za jinými destinacemi.

Mapy jednotlivých rychlostních zkoušek najdete v přílohách. Stejně tak časový harmonogram rally a termíny dopravních uzávěr.