Dalšími nováčky mezi držiteli ON Semiconductor VKV jsou ŠEBESTIÁN a DAVID HALATOVI z Hošťálkové. Všechny vrcholy hlavní kategorie, v níž obsadili 207. – 208. místo, zdolali společně. Šebestián má navíc na svém kontě aktuálně ještě dalších 13 vrcholů kategorie VKV junior – s Austinem na vrchol! Gratulujeme!