Tradičním zástupcem Velkých Karlovic v ON Semiconductor VKV je RENÉ ORSÁG. Letos se do VKV zapojil počtvrté a patří mu 614. pozice. Gratulujeme!