Ve výčtu držitelů ON Semiconductor VKV 2020 jsme se dostali k pozici číslo 182. Na ní figuruje RENÉ ORSÁG z Velkých Karlovic. Vrcholy zdolával se svým synem Šimonem, který je již ve listině držitelů zapsán. René se do našeho projektu zapojil potřetí. Gratulujeme!