Třetí účast v ON Semiconductor VKV má za sebou vsetínská dvojice MONIKA PINKOVÁ a RADIM OLAJOŠ. V letošním ročníku jim náleží dělené 579. a 580. místo. Gratulujeme!