Nepříznivá covidová situace znemožnila uspořádání after party plánovanou po lednovém galaprogramu VKV. Jak jsme ale slíbili, našli jsme po její konání náhradní termín. Uskuteční se v sobotu 19. března ve vsetínské restauraci Náhon a zahraje na ní populární hudebník Bolek Vjaclovský. After party bude předcházet výdej cen účastníkům VKV 2021, kteří si je nevyzvedli v rámci lednového galaprogramu. Jak tedy bude vše probíhat?

VÝDEJ CEN A AFTER PARTY ON SEMICONDUCTOR VKV 2021

Termín: Sobota 19. března 2022.
Místo konání: Restaurace Náhon Vsetín.

Časový harmonogram:

Od 16 hodin: Výdej cen držitelům všech kategorií VKV 2021, kteří si je nevyzvedli v termínu galaprogramu (lze vyzvednout ceny i pro přátele, kteří se nemohou dostavit).
Od 17 hodin: After party – restaurace Náhon bude vyhrazena pro účastníky after party. Podmínkou účasti je platba vstupného ve výši 50,- Kč na transparentní účet VKV č. 2401125786/2010 (z výtěžku bude hrazena hudební produkce).
Od 20 hodin: Hudební produkce Bolka Vjaclovského – taneční zábava v rámci after party.