Mezi nováčky ON Semiconductor VKV se zařadili manželé LENKA a PAVEL BARGLOVI z Bystřičky. V seznamu držitelů je najdeme pod pořadovým číslem 487. – 488. Gratulujeme!