onsemi VKV 2023 je za námi, ale definitivní tečku za 11. ročníkem učiní až tradiční galaprogram s vyhlášením výsledků, který se uskuteční v sobotu 3. 2. 2024 ve velkém sále Domu kultury Vsetín.

Program bude již tradiční. Od 10 hodin nás čeká vyhlášení výsledků kategorie VKV junior – s Austinem na vrchol!, na něž jsou zváni všichni držitelé této kategorie včetně jejich rodičů. Od 13 hodin je na programu vyhlášení výsledků hlavní kategorie onsemi VKV 2023 a kategorie Navmatix VKV bez bariér určené ve třech oddělených skupinách hendikepovaným cyklistům, cyklistům s přívěsnými vozíky a elektrocyklistům.

Přijměte tímto pozvání na příslušnou část slavnostního vyhlášení výsledků a prosíme o potvrzení účasti e-mailem na adresu info@vkv-bike.cz.

Celý den ještě zakončí tradiční AFTER PARTY v restauraci Náhon, která bude následovat po skončení vyhlášení výsledků v Domě kultury Vsetín (cca od 17 hodin). Těšit se tam můžete i na hudební produkce Bolka Vjaclovského. Účast na after party je podmíněna platbou symbolického vstupného 50 Kč (viz pozvánka). I v tomto případě prosíme, spolu s úhradou vstupného, o potvrzení účasti e-mailem na adresu info@vkv-bike.cz. Kapacita restaurace pro after party je omezená, proto je vhodné si vstupenku pořídit co nejdříve.

A ještě jedno důležité info. Až do pátku 2. 2. 2024 (včetně) běží benefiční akce Véčkaři pro Tobiáška. Podpořit léčbu vážně nemocného Tobiáška Bolcka můžete do zmíněného data zasláním libovolné částky na transparentní účet číslo 2902161611/2010.