Vážení véčkaři, již dvakrát jsme v uplynulých týdnech informovali o problémech kolem některých vrcholů ON Semiconductor VKV 2020. Bohužel v případe zvoničky Za Miloňovou pokračují. Majitelé pozemků, jež s tímto vrcholem bezprostředně sousedí, opakovaně upozornili na konflikty s cyklisty, kteří navzdory zákazovým značkám projíždějí přes jejich dvůr. Je nám jasné, že nemuselo jít vždy o véčkaře, přesto se s naším projektem tyto situace „vezou“ a my nechceme, aby průběh VKV působil problémy kdekoliv, protože to samo o sobě škodí dobrému jménu našeho projektu. Ve VKV má jít především o zábavu a příjemně strávený čas. Rozhodli jsme se proto předejít dalším případným problémům v této lokalitě a vrchol zvonička Za Miloňovou vyřadit z letošního ročníku.

Protože tento vrchol byl zařazen do všech kategorií ON Semiconductor VKV 2020, změna se dotkne všech véčkařů. Od této chvíle měníme vrchol zvonička Za Miloňovou za TŘEŠTÍK, který leží nedaleko na hřebenu Vsetínských Beskyd a dominuje mu horský hotel.

Prosíme všechny véčkaře, aby od této chvíle již za ke zvoničce Za Miloňovou nezajížděli a předešli tak dalším zbytečným komplikacím. Pokud již máte tento vrchol zdolán, samozřejmě vám bude uznán a na Třeštík již letos nemusíte.

Děkujeme všem za pochopení.