Véčkaři, pozor! Zásadní informace. Od 11. dubna je udělen ZÁKAZ VSTUPU DO LESNÍCH POROSTŮ v Hostýnských vrších, a to z důvodu četných polomů, které mohou ohrozit na životech! Bude tam tedy v důsledku uvedeného probíhat rozsáhlá těžba. Zákaz vstupu trvá až do 30. června.

Z aktuálního ročníku VKV se to přímo dotýká vrcholů KELČSKÝ JAVORNÍK a KLAPINOV! Zatímco Kelčský Javorník je nepřístupný ze všech směrů, na Klapinov se dostanete výhradně od Rusavy přes Hořansko.

V juniorské kategorii jsou na daném území i další dva vrcholy. HOSTÝN je přístupný pouze po hlavní silnici z Bystřice pod Hostýnem. Na TROJÁK se dostanete po hlavní silnici od Hošťálkové či Chvalčova, příp. po komunikaci z od Bludného (na něj je třeba vystoupat z Hošťálkové).

Žádáme, abyste dodržovali nařízení úřadů a na místa, která jsou dostupná alespoň v omezeném režimu, se vydávali jen po doporučených trasách a přitom dbali zvýšené pozornosti!