Držitelkami ON Semiconductor VKV 2021 s pořadovým číslem 390. – 391. jsou PETRA JANČINOVÁ a RENATA KAŠPAROVÁ ze Lhoty u Vsetína. Oba si v letošním ročníku užily svou premiéru mezi véčkaři. Gratulujeme!