Historicky prvního držitele ON Semiconductor VKV hlásí obec Police. Zasloužil se o to PETR MIKULÁŠTÍK, který si tedy odbyl mezi véčkaři debut. Gratulujeme!