PAVEL FIALA a MILAN REKTOŘÍK z Příbora tvoří v ON Semiconductor VKV nerozlučné duo. Společně se mezi véčkaře zapsali počtvrté za sebou. Letos jako 540. – 541. v pořadí. Gratulujeme!