Vážíme si toho, že se mezi partnery VKV opět zařadila společnost VODOVODY A KANALIZACE VSETÍN (www.vakvs.cz).

Společnost, jejímiž akcionáři jsou města, obce a sdružení obcí, zajišťuje výrobu, distribuci pitné vody a odvádění, čištění odpadních vod pro téměř 111 tisíc obyvatel okresu Vsetín, částečně Zlín a Přerov. Vodohospodářský majetek nejen vlastní a rovněž provozuje, ale mimo to provozuje i pronajaté infrastrukturní vodohospodářské majetky některých obcí, měst a Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko.

Za podporu moc děkujeme!