Jsme rádi, že se i letos rozhodla náš projekt podpořit společnost DEZA (www.deza.cz) z Valašského Meziříčí.

DEZA zpracovává černouhelný dehet a surový benzol, vedlejší produkty z koksování uhlí, ze kterých vyrábí celou řadu produktů s širokým uplatněním. Zpracovává surový benzol a vysokoteplotní černouhlený dehet, ze kterých vyrábí řadu základních aromatických sloučenin určených pro další chemické zpracování. Některé izolované látky např. naftalen a anthracen dále chemicky modifikuje, a tím získává širokou paletu výrobků.

Za podporu moc děkujeme!