Velmi nás těší, že se i v letošním roce rozhodla VKV podpořit společnost MP KRÁSNO (www.krasno.cz). Jedná se o hrdou rodinnou firmu již šesté generace řeznických mistrů Pilčíků. Díky obrovskému rodinnému nasazení se v uplynulých 31 letech podařilo vybudovat z Krásna podnik, který symbolizuje spojení řeznické tradice, valašského kumštu a moderních technologií. Společnost je pevně spjata s Valašskem, kraji zaslíbeném dobrému masu a uzeninám. Svůj bohatý sortiment uzenin vyrábí s úctou k valašským recepturám. Mnoho výrobků Krásna odpovídá Českým cechovním normám. Za podporu moc děkujeme!