Velice nás těší, že mezi nejvýznamnější partnery VKV se opět zařadila společnost KAYAKU SAFETY SYSTEMS EUROPE. A nejen to. Pro své zaměstnance se stejně jako vloni rozhodla uspořádat interní VKV s charitativním zacílením a tímto počinem se zařadila po bok některých dalších významných partnerů VKV, čehož si velmi vážíme!

Profil Kayaku Safety Systems Europe:

Společnost Kayaku Safety Systems Europe se přes 20 let zabývá výrobou pyrotechnických iniciátorů a generátorů plynu pro moduly pasivní ochrany v automobilech, tj. pro předpínače bezpečnostních pásů a inflátory airbagů. Její činnost navazuje na tradici výroby průmyslové pyrotechniky ve Vsetíně a rozvíjí technologie vyvinuté mateřskou společností Nippon Kayaku Co., Ltd.

Firma byla založena v roce 1997 pod názvem INDET SAFETY SYSTEMS a.s., faktická výroba započala po vstupu japonského investora v roce 1999. Tímto se stala součástí nadnárodní skupiny Nippon Kayaku (NK), přičemž k 1.6.2018 došlo z důvodu sjednocení skupinové identity k přejmenování firmy na Kayaku Safety Systems Europe a.s. (zkráceně KSE).

Za 20 let nepřetržitého růstu se produkce společnosti zvýšila o téměř 34násobek. Hlavní zastoupení má v jejím výrobním portfoliu skleněný squib (GTMS), který se podílí 50 procenty na celkových tržbách. Většina výrobků je určena pro export, přičemž koncovými zákazníky jsou především významné světové automobilky. Společnost vybudovala 3 výrobní závody, z toho dva ve Vsetíně a jeden v Jablůnce. Dává práci téměř 1000 zaměstnanců. S ročním obratem přes 3,5 mld. Kč se stala stabilní úspěšnou firmou, kde bezpečnost a kvalita hrají hlavní roli.  Vzhledem ke skutečnosti, že požadavky na bezpečnostní technologie v automobilech stále narůstají, má využití pyrotechniky v bezpečnostních systémech rostoucí tendenci. Současné modely automobilů nabízí až 12 pyrotechnických systémů (z toho až 9 airbagů).

Výrobky společnosti Kayaku Safety Systems Europe nachází uplatnění nejen v automobilovém průmyslu, ale také v ostatních odvětvích jako jsou letectví, požární ochrana, průmysl či volnočasové aktivity.