Bez podpory samospráv by VKV fungovat mohla jen stěží. Jsme proto rádi, že mezi naše nejvýznamnější partnery již dlouhodobě patří ZLÍNSKÝ KRAJ (www.kr-zlinsky.cz). Jeho představitelům z volebního období 2016 – 2020 za podporu moc děkujeme a věříme, že přízeň si náš projekt zachová také u na podzim nově zvoleného vedení kraje!