Bez podpory samospráv by VKV mohla fungovat jen stěží. Jsme proto rádi, že mezi naše nejvýznamnější partnery již dlouhodobě patří ZLÍNSKÝ KRAJ (www.zlinskykraj.cz). Jeho představitelům v čele s hejtmanem Radimem Holišem, který nad letošním ročníkem převzal záštitu, za podporu moc děkujeme!