Mezi partnery VKV se také letos zařadila společnost TRIOMONT (www.triomont.cz). Založena byla v roce 1999 jako sdružení podnikatelů. Od založení pracuje v oblasti montáží vodoinstalací, ústředního vytápění a plynofikací a její působnost se vztahuje k celé České republice. K montážím používá výhradně kvalitní a osvědčený materiál od renomovaných výrobců s mnoholetou zárukou a vysokou kvalitou. Zapojena je do programu Zelená úsporám. Za podporu moc děkujeme!