Profesionalita, flexibilita a spolehlivost – slova charakterizující sdružení CHDO ADVOKÁTI (www.chdo.cz), které poskytuje právní služby zejména se zaměřením na korporátní klientelu a její potřeby, včetně specifických řešení. Jeho poradenská činnost zahrnuje široké spektrum právních odvětví a specializací, především v oblasti práva obchodního (vč. mezinárodních transakcí), občanského i pracovního. Sdružení CHDO ADVOKÁTI se zaměřuje rovněž na správní právo, veřejné zakázky, i na vysoce specializovaná odvětví (např. sportovní právo, emise dluhopisů). Spravuje a vymáhá pohledávky, zastupuje v soudních, rozhodčích i správních řízeních. Spolupracuje s řadou expertů souvisejících profesí, zejména s účetními a daňovými poradci, auditory či soudními znalci. Zakládá si na dlouhodobých vztazích s klienty.

Jsme moc rádi, že se sdružení CHDO ADVOKÁTI opět rozhodlo podpořit náš projekt. Děkujeme!