Ve výčtu držitelů ON Semiconductor VKV jsme dospěli k pozici číslo 584. Tu drží ONDŘEJ MEDVED ze Vsetína, který si mezi véčkaři odbyl premiéru. Gratulujeme!