Jsme velice rádi, že stejně jako vloni se k držitelům ON Semiconductor VKV zařadil MARTIN ŘEZNÍČEK z Leskovce, který tak vzorně reprezentuje významného partnera VKV – firmu Tesarem (www.tesarem.cz). Martinovi patří 602. pozice. Gratulujeme a za podporu děkujeme!