Držitelkou ON Semiconductor VKV 2019 s pořadovým číslem 351. je MARKÉTA HOLCOVÁ z Huslenek, která se do rodiny véčkařů zařadila premiérově. Gratulujeme!