Dalšími nováčky mezi držiteli ON Semiconductor VKV jsou IRENA a MARTIN ŠŤASTNÍ z Halenkova. Ve výsledkové listině jejich jména najdeme na děleném 243. – 244. místě. Gratulujeme!