S velkou radostí oznamujeme, že už osmým rokem v řadě jsou ON Semiconductor VKV věrní manželé PETRA a TOMÁŠ KOCOURKOVI ze Zděchova. Tomáše mnozí jistě dobře znají i coby starostu obce Zděchov, která je rovněž dlouholetým partnerem našeho projektu, za což moc děkujeme. Manželům Kocourkovým patří letos 457. – 458. příčka. Gratulujeme!