Při své čtvrté účasti v ON Semiconductor VKV ujel LIBOR MALÝ ze Zlína-Malenovic 1033 km. Stal se již 368. držitelem. Gratulujeme!