Třetí účast v ON Semiconductor VKV v řadě má za sebou LENKA HAVRANOVÁ ze Vsetína. V letošním ročníku obsadila 409. místo. Gratulujeme!