Ze třetího pokoření ON Semiconductor VKV se může těšit JANA FRÉLICHOVÁ z Libhoště. V aktuálním ročníku jí náleží 366. pozice. Gratulujeme!