Po dvouleté odmlce se mezi držitele ON Semiconductor VKV opět zařadil JAN KAMINSKÝ z Valašského Meziříčí-Podlesí. Svou druhou účast orazítkoval 39. místem. Gratulujeme!