Dobývání vrcholů v rámci ON Semiconductor VKV 2020 máme dávno za sebou. Pro organizační tým VKV to ale neznamená, že si může oddechnout. Právě naopak – dennodenně pracuje na přípravě vyvrcholení celého ročníku, které pravidelně obstarává galavečer.

Jeho letošní podoba se ovšem od těch předchozích bude na 99 % výrazně lišit. Důvodem je samozřejmě pandemie koronaviru a z ní plynoucí vládní omezení.

Každý galavečer plánujeme vždy rok dopředu. Jen s takovým předstihem jsme si totiž schopni zarezervovat prostor ve velkém sále Domu kultury Vsetín, který při současném množství véčkařů jako jediný na Vsetíně ještě kapacitně dostačuje organizaci galavečera VKV. Pro vyvrcholení 8. ročníku tedy máme dlouho dopředu rezervovánu sobotu 20. února 2021 a tento termín bychom rádi dodrželi. Na jiný totiž v nejbližších měsících, i přes případné rozvolnění vládních restrikcí, stejně nejsme schopni dosáhnout.

Vzhledem k aktuální pandemické situaci však můžeme s pravděpodobností hraničící téměř s jistou říct, že uspořádání tradiční formy velkého finále formou galavečeru s kulturním programem je nerealizovatelné (ač ji v přiložené pozvánce ještě nezavrhujeme). Jako velmi pravděpodobný se oproti tomu jeví krizový scénář v podobě „výdejního okénka“, z nějž bychom účastníkům pouze vydávali ceny, případně tuto alternativu rozšířili o prodej tomboly či produktů z e-shopu. Vše bude ale záležet na tom, co nám vláda umožní.

Suma sumárum – zapište si do diářů termín 20. února 2021, během nějž bychom vám rádi v dostatečném časovém rozmezí za uplynulý ročník VKV vydávali. „Výdejní okénko“ bychom rádi zřídili v Domě kultury Vsetín. Pokud to situace nedovolí, pak v jiných náhradních prostorách. O aktuální situaci budeme s předstihem informovat v týdnu před 20. únorem 2021. Proto pečlivě sledujte webové a facebookové stránky VKV.

Děkujeme za pochopení a věříme, že nám zachováte přízeň.